دنیای ناشناخته هخامنشیان

نوشته‌ى داریوش احمدى (کیانى)
ناشر: جوانه توس
چاپ اول: 1386
چاپ دوم: 1387
بها: 2800 تومان

فهرست مطالب:
- جایگاه داریوش بزرگ در تاریخ و اساطیر ایران
- آتوسا، شهبانوى پارسى
- ارسس، شهریار گمنام
- ایزدبانوى آناهیتا در عصر هخامنشى
- آسیاى مرکزىو سرزمین‌هاى شرقى در عصر هخامنشى
- آموزش و پرورش در عصر هخامنشى
- مرورى بر هفت لوحه از الواح ایلامى تخت جمشید
- قوم پارس، دروغى در دل تاریخ؟!
- بازرگانى در عصر هخامنشى
- دین زرتشتى در عصر هخامنشى
- طبقات اجتماعى در عصر هخامنشى
- ثبت اسناد در عصر هخامنشى
- نامه‌نگاری در عصر هخامنشى
- هخامنشیان و تورات
- گئومات

بخشى از پیش‌گفتار کتاب:
تا چندین دهه‌ی پیشْ شیوه‌ی مورخان غربی در بررسی تاریخ هخامنشیان، تنها بازگویی روایات نویسندگان کلاسیک یونانی و پذیرش کمابیش کامل و دربست آن‌ها بدون توجه به انگیزه‌ها و اغراض راویانِ آن‌ها، و نیز فهم و تحلیل رویدادها و مناسبات تاریخی آن دوران بر مبنای تئوری‌ها و ایدئولژی‌های جدید بوده است. متأسفانه شماری از نویسندگان داخلی نیز با پی‌روی نسنجیده از همین نوع تألیفات یونانی‌گرایانه و ایدئولژیکِ یکسره بی‌اعتبار، و یا با تکرار افسانه‌های تاریخی باستان‌پرستانه، گاه از این سوی بام فروافتاده‌اند و گاه از آن سوی بام!
اما از دهه‌ی 1980 م. به بعد، پژوهشگران تاریخ ایران با بازنگری در مبانی پژوهشی و روش‌شناختی خود کوشیدند یکسونگری و جانب‌داری را در بهره‌گیری از منابع تاریخی به کنار نهادند و در مقابل، با استفاده‌ی افزون‌تر از منابع شرقی (میان‌رودانی - ایرانی) و تحلیل رویدادهای تاریخی با اتکا به جهان‌بینی شرقی و اصول هِرمِنوتیک (یعنی بررسی و فهم رویدادهای تاریخی در چارچوب زمانی - مکانی خود) تاریخ هخامنشیان را از نو تدوین و بررسی کنند. انتشار کتاب‌های پیشرو و درخشانی چون مجموعه‌ی تاریخ هخامنشی (ویراسته‌ی هلن سانسیسی - ویردنبورگ و دیگران، لیدن، 1987 به بعد)، تاریخ امپراتوری پارس، از کوروش تا اسکندر (نوشته‌ی پیئر بریان، پاریس، 1996)، و تداوم امپراتوری (؟) آشور، ماد، پارس (ویراسته‌ی جیووانی لنفرانچی و دیگران، پادوا، 2003) بی‌گمان تأثیر کلانی را در بسط و تثبیت این روش‌شناسی جدید داشته است.
نویسنده‌ی کتاب حاضر نیز کوشیده است بر مبنای این چشم‌انداز به تازگی گشوده شده، به گونه‌ای روشمند و ناقدانه، و با اتکا به اسناد دست اول تاریخی، ابعاد و زوایای کم‌تر شناخته شده یا ناشناخته‌ی تاریخ هخامنشیان (اعم از شخصیت‌ها، ساختارها و نهاد‌ها) را، چه در قالب پژوهش‌های منفرد و چه با ترجمه‌ی مقالات مناسب، روشن و آشکار سازد.

امید است این اثر، که نخستین کتاب از مجموعه پژوهش‌هایی است که درباره‌ی تاریخ و فرهنگ عصر هخامنشی منتشر خواهد شد، دانسته‌های بسنده و روشنگرانه‌ای را در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران تاریخ ایران قرار دهد.

/ 0 نظر / 74 بازدید