فرهنگ ایران باستان
نویسنده: داریوش کیانی - ۱۳۸٥/۳/۱۳

با تداوم اغتشاش و خرابکاری تجزیه‌طلبان پان‌ترکیست در شماری از دانشگاه‌ها و شهرهای شمال غرب کشور، گوشه‌ی دیگری از جنایات این گروه بر آنانی که از ابعاد و ریشه‌های جریان پان‌ترکیسم ناآگاه بودند، آشکار گردید. اگرچه سال‌ها پیش از این، نویسنده‌ی این سطور، بحرانی را که اینک جریانات وابسته‌ی تجزیه‌طلب برپا کرده‌اند، پیش بینی نموده و نسبت به حرکت خزنده‌ی این گروه به سوی آشوبگری و فاشیسم هشدار داده بود، اما عدم توجه مردم و مسؤولان بدین موضوع، سرانجام فضای مناسبی را برای برپایی مانوری عوام فریبانه از سوی پان‌ترکیست‌های نژادپرست فراهم آورد. با وجود این، عدو سبب خیر شد و در پی اغتشاشات اخیر، با انتقال اقدامات تجزیه‌طلبان از فاز تئوریک و زیرزمینی به فاز عملیاتی و علنی، توجه مردم و مسؤولان به ابعاد و گستردگی بحران جلب گردید و اقدامات ِ، اگر چه دیرهنگام، اما گسترده‌ای برای ریشه‌کنی عوامل فاسد جریان پلید پان‌ترکیسم و تجزیه‌طلبی انجام شد. بی‌گمان با توجه پیوسته‌ی عموم مردم و همه‌ی مسؤولان به حراست از وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران، و تلاش برای تحکیم و تقویت هویت ملی و مؤلفه‌های آن، گروه‌های وابسته‌ و آشوبگری چون پان‌ترک‌ها، دیگر هرگز مجالی برای عوام فریبی و خرابکاری و خودنمایی نخواهند یافت.
مروری بر شعارهایی که تجزیه‌طلبان پان‌ترکیست در اغتشاشات اخیر شمال غرب سرمی‌دادند، به خوبی، وابستگی و ماهیت فاشیستی و شیطانی این توطئه را برملا خواهد ساخت:
آذربایجان بیدار است، بر زبان ترکی استوار است!
رییس جمهور! عذر بخواه!
ارومیه بیدار است، به تبریزش متکی است!
ترکی زبان مادری‌ام است، مدرسه، مدرسه!
ترکیه! کمک!
تبریزما خون می‌گرید، ترکیه از دور تماشا می‌کند!
ارومیه به پا خیز، در تبریز خون جاری است!
ای هم‌میهن به پا خیز، در تبریز برادر[ت] کشته شد!
زبان ترکی رسمی شود!
زبان ترکی آزاد شود، دشمنان‌اش خوار شوند!
زنده باد آذربایجان، نابود باد آپارتاید!
ملت آذربایجان چنان ذلتی را تحمل نمی‌کند!
بیدار شو ترک بیدار شو، آذربایجان در تنگنا است!
روشنی خاموش شدنی نیست، زبان ترکی عوض شدنی نیست!
مرگ بر فاشیسم! ننگ باد بر شووینیسم!
زبان ترکی مردنی نیست، با زبانی بیگانه عوض شدنی نیست!
مرگ بر فاشیسم!
مرگ بر شووینیسم!
مرگ هست، بازگشت نیست!
زبان ترکی رسمی شود، به چشم دشمنان خار شود!
ما ترک‌ایم، خود ترک، آذری گفته‌ی دشمن است!
هر کسی به زبان خودش باید مدرسه داشته باشد!
راه ما، راه ملت و حق است!
ای «ملت» محبوب، زنده و پاینده باشی!
خون شهیدم را پس بدهید، زبان ملت‌ام را بدهید!
خون شهید از میان نمی‌رود، زبام ملت‌ام نابود نمی‌شود!
پاسخ فقط: از گور بیرون بیا، شورش کن!
در تبریز خون جاری شد، تهران از دور تماشا کرد!
این خون از میان نخواهد رفت!
آذربایجان بیدار است، به هویت خود استوار است!
آذربایجان نخوابیده است، هویت‌اش را از دست نداده است!
آذربایجان زنده باد، زبان ترکی رسمی باد!
وزیر ارشاد استعفا استعفا!
یا مرگ یاد آزادی
! اگر قفس‌ام از طلا باشد، [باز] هوس آزادی را دارم!
ما خلق ارومیه‌ایم، سرباز بابک‌ایم!
زنجانی‌ها نمرده‌اند، زبان ترکی را نفروخته‌اند!
به زبان ترکی مدرسه، مدرسه!
هوار! هوار! من ترک‌ام!
ما برای مرگ حاضریم، سرباز بابک‌ایم!
آذربایجان متحد شود، منافق نابود شود!
ترک ترکی را به فارس نمی‌فروشد!
خاک بر سرت بی‌غیرت!
این سو و آن سوی [ارس] یکی شود، پایتخت‌اش تبریزشود!
مرگ بر آپارتاید!
من آتش‌ام، با آتش بازی نکن، آتش می‌گیری می‌سوزی!
آینده مال ما است!
آذربایجان باید متحد شود، مرکزش تبریز شود!
یا مرگ یا قراباغ، جز این راه دیگری ندارم!
آذربایجان بیدار است، به زبان خودش استوار است!
مرگ بر ایران!
امروز هوا ابری است، مردک‌های فارس خواب‌اند!
آذربایجان آزاد شود، روح بابک شاد شود!
سوگند به ستار خان، تهران را به خون می‌کشیم!
آذربایجان مال ما است، افغانستان مال شما!
زبان فارسی، زبان سگ [است]!
آنانی که بی‌طرف‌اند، از فارس هم بی‌شرف‌ترند!
ترک، ترک را به فارس نمی‌فروشد!
سوگند به ستارخان، تهران باید به آتش کشیده شود!
آذربایجان بیدار است، کردها مهمان ما هستند!
تبریز، باکو، آنکارا! فارس‌ها کجا ما کجا!
در ارومیه خون جاری است، آنکارا از دور تماشا می‌کند!
مرگ بر ارمنی!


هم‌میهن!
اگر تجزیه‌طلبان را ریشه‌کن نکنیم، چنین آینده‌ای در انتظار ما خواهد بود

 

داریوش کیانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ، ادیان و اساطیر ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :