فرهنگ ایران باستان
نویسنده: داریوش کیانی - ۱۳۸٤/۸/۱٠

آزاد فیروز، فرمان‌دار بحرین و منطقه‌ی مجاور آن در زمان خسرو (احتمالاً خسرو دوم پرویز) بود. نام وی به صورت آزاد فیروز، داد فروز، و فیروز نیز یافته می‌شود. گونه‌ی اصلی نام وی، احتمالاً آزاد پیروز بوده، که به صورت آزاد فروز و داد فروز معرب شده است. او را اعراب «مکعبر» (بُرنده) می‌خواندند، چرا که دست و پای خاطیان را قطع می‌کرد. بنابر روایات، کاروان خراج‌هایی که وهریز، فرمان‌دار ساسانی یمن به خسرو دوم فرستاده بود، در منطقه‌ی بنو یربوع (یکی از قبایل تمیم) تاراج گردید، که در نتیجه‌ی آن، خسرو به آزاد فیروز پسر گشنسپ (به عربی: جشنس، جشنسف، جشیش) فرمان تنبیه کردن این قبیله را صادر کرد. همین که بنو تمیم به هَجَر رفت، آزاد فیروز آن را به دژ مشقّر فراخواند و در آن همه‌ی مردان قبیله را کشت و پسرانش را به اسارات به استخر فرستاد. طبری این روی‌داد را در زمان خسرو یکم (79-531 م.) نهاده است؛ بلعمی و ابن اثیر نیز از او پی روی کرده‌اند. با وجود این، دیگران (مانند، حمزه و یعقوبی) این حادثه را در زمان خسرو دوم (628-590 م.) قرار داده‌اند. دومین دیدگاه پذیرفتنی‌تر به نظر می‌رسد، چرا که آزاد فیروز تا زمان خلیفه عمر زیست و سرانجام به اسلام گروید، و نیز بدین سبب که برخی دیگر از افرادی که در پیوند با این روی‌داد از آنان یاد شده است، پس از درگذشت پیامبر اسلام نیز می‌زیستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

+ "ایران ناشناخته: مورد دیگری برای فدرالیسم": کنفرانس یا سیرک؟!
+ جمع آوری امضا برضد کنفرانس ننگین "ایران ناشناخته"
+ پان‌تورانیسم آذربایجان را هدف گرفته است

داریوش کیانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ، ادیان و اساطیر ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :