فرهنگ ایران باستان
آرشیو وبلاگ
نویسنده: داریوش کیانی - ۱۳۸٤/۸/٢

آیین‌گشسپ (گونه‌های دیگر: آذین گشسپ، آذین جشنس) نام فرمانده سپاه هرمزد چهارم (590 – 579 م.) است که وی را علیه سردار شورشی‏، بهرام چوبین، گسیل داشته بود. اما او بدون کسب موفقیتی، در همدان کشته شد. آیین گشسپ احتمالاً اهل خوزستان بوده است. به نوشته‌ی برخی منابع، آیین‌گشسپ دبیر یا وزیر هرمزد بود که بهرام چوبین را به این متهم کرد که غنایم به دست آمده در نبرد با ترکان را به شاه نفرستاده است. برخلاف طبری، یعقوبی و فردوسی و برخی منابع دیگر، وی را میانجی صلحی که شاه به سوی بهرام چوبین فرستاده بود به شمار آورده‌اند. منابع دیگر، نه وظیفه‌ی فرماندهی و نه وظیفه‌ی میانجی‌گری را به وی نسبت داده‌اند، بلکه او را فقط فردی درباری یا وزیری که در قضیه‌ی غنائم علیه بهرام توطئه چیده بود، دانسته‌اند.
اما درباره‌ی عنوان‌های وزیر یا دبیر و وظیفه‌ی میانجی‌گری صلح، احتمالاً در برخی منابع میان آیین‌گشسپ و یزدان‌گشنسپ، که وزیر خسرو یکم بود و بعداً هرمزد او را کشت، خلطی به وجود آمده است.

داریوش کیانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ، ادیان و اساطیر ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :