فرهنگ ایران باستان
نویسنده: داریوش کیانی - ۱۳۸۳/٩/٢٧

"اردستانی"، گویشی که در شهر کوچک اردستان (واقع در استان اصفهان) بدان سخن گفته می‌شود، به گروه گویش‌های مرکزی ایران تعلق دارد، اما به نظر می‌رسد که این گویش جایگاهی انتقالی در میان گویش‌های شمالی (از کاشان تا نطنز) و گویش‌های جنوبی ایران (از نایین تا یزد) دارد.

+ نمونه‌های از واژگان گویش اردستانی: (aa = آ)
ro: روز        ut: آرد        mur: مار
kut: کارد        je: زیر        rij: ریختن
jen: زن        ye: جو        orosh: فروش
huk: خاک        holle: عقاب        xol: خاکستر
faaiz: پاییز        pelu: پل        vaaju: بازار
sunna: سوزاندن        meli: گربه        jaaj: پیله
dot: دختر        lorch: شعله         aanne: جمعه
kue: سگ        lu: روباه         ereshnid: شنیدن
hilok: گودال        veshe: گرسنه         marji: عدس
viye: پروانه        maar: مادر         viyu: جدا
lart: چراگاه        varang: برنج         xuaar: خواهر
zumu: داماد        tanandu: عنکبوت         uz: گردو
dilaa: عروسی

داریوش کیانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ، ادیان و اساطیر ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :