فرهنگ ایران باستان
آرشیو وبلاگ
نویسنده: داریوش کیانی - ۱۳۸۳/٥/٦

روی آوردن و دست زدن به تقلب و نیرنگ و جعل، راه‌کار همواره‌ی نژادپرستان تجزیه طلبی چون اشرار پان‌ترکیست است که دچار واماندگی و درماندگی مطلق علمی و عقلی‌اند. دو نمونه از تازه‌ترین جعلیات شیادانه‌ی اشرار پان‌ترکیست - که دوست ارجمند آقای بابایادگار آگاهی داده‌اند - مبتنی بر تحریف ناشیانه‌ی روایتی در تاریخ طبری است.
نخستین نویسنده‌ی پان‌ترکیست می‌نویسد: «یکی ازاسناد مهمی که ازحضور اقوام ترک زبان درآذربایجان پیش از اسلام حکایت دارد "اخبار عبدین شریه" [در متن چنین است] است. عبید در دوره جاهلیت در یمن به دنیا آمده و یکی ازمعمرین و جهاندیدگان دوره خلافت معاویه بوده است. معاویه اورا به دمشق دعوت کرد و از اخبار عرب و ملوک آن قوم جویا شد و وی به پرسش‌های معاویه پاسخ داد. به دستور معاویه اخبار او تدوین گردید […] درجریان گفتگوی عبید با معاویه دوبار ازآذربایجان سخن به میان آمده است.
معاویه گفت: خداوند تو را چیزها دهاد، از حال آذربایجان بگو؟ عبید گفت: آذربایجان از سرزمین‌های ترک است و ترکان در آن گرد آمده‌اند. بار دوم عبید از حمله رائد که از امرای یمن بوده به آذربایجان سخن گفته است. معاویه گفت یا عبید سخن‌ات را دنبال کن! گفت : ... جنگ را به تأخیر افکند. پس ترکان و خزران پیمان شکنی کردند .... [در متن چنین است] معاویه گفت: ترک و آذربایجان کدام است؟ عبید گفت: یا امیرالمومنین این دو سرزمین آنان است»!!!
اما حقیقت آن است که چنین کتابی اساساً وجود ندارد و تاکنون هیچ پان‌ترکیستی نشانه‌ی نسخه‌ی اصلی کتاب را نداده و از متن اصلی آن چیزی نقل نکرده بل که از نوشته‌ی پان‌ترک‌های دیگر این مطلب را اقتباس کرده است. درست مانند همان خبر جعلی و بی‌خردانه‌ای که اشرار پان‌ترکیست به "یونسکو" نسبت داده و مدعی شده بودند که این سازمان زبان ترکی را دومین زبان باقاعده‌ی دنیا (!!!) و زبان فارسی را "سی و سومین لهجه‌ی زبان عربی" معرفی کرده است!!!!!
دومین نویسنده‌ی پان‌ترکیست می‌نویسد: «طبری می گوید: "منوچهر در آذربایجان با ترکان جنگید ... کیخسرو و فرزندان او در آذربایجان با ترکان جنگیدند .. و گشتاسب در آذربایجان با ترکان جنگید و عده زیادی از آنها را کشت". وی حدود ترکان را از آسیا تا روم می‌داند. این نوشته حضور ترکان را حداقل همزمان به دوران کیانیان می رساند»!!!
جدای از این که اشخاص مورد اشاره‌ی این نقل قول همگی اسطوره‌ای‌اند و در نتیجه اخبار منسوب به آن‌ها نیز از مقوله‌ی اساطیر به شمار می آیند، باید گفت که چنین روایاتی در کتاب طبری وجود ندارد و به خوبی آشکار است که پان‌ترکیست‌های شرور چون همیشه کوشیده‌اند که توهمات و تخیلات روان‌پریشانه‌ی خود را به مورخان کهن و معتبر نسبت دهند.
اما اصل روایت طبری که این دو نویسنده‌ی پان‌ترک داستان خود را با نیم‌نگاهی به آن ساخته و پرداخته‌اند، و گویی که هیچ کس نمی‌تواند پرده از نیرنگ‌شان بردارد، به طبری نسبت داده‌اند، می‌گوید که که رائش بن قیس، شاه اسطوره‌ای یمن، در زمان منوچهر، پادشاه اسطوره‌ای ایران، در آذربایجان به ترکانی که آن را تصرف کرده بودند حمله برد و بسیاری از آنان را کشت و اسیر گرفت (تاریخ طبری، ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده، بنیاد فرهنگ ایران، 1352، ص293). جدای از این که همه‌ی شخصیت‌ها و وقایع این روایت طبری اسطوره‌ای هستند و این روایت، در اصل، بازگو کننده‌ی یک افسانه‌ی متأخر عربی است، در آن، از ترکان نه به عنوان مردمان و اهالی آذربایجان، بل که به عنوان تصرف کنندگان آذربایجان (که ممکن است خاطره‌ای به جا مانده از حملات پیاپی خزرهای ترک‌زبان و یهودی مذهب به اران و آذربایجان باشد) سخن رفته است.
من می‌خواهم توجه همه‌ی خوانندگان فرهیخته را به این نکته جلب کنم که تاکنون، «هیچ» اثر و نوشته‌ای بر سنگ و گل و چوب و فلز و سفال و چرم و پوست و کاغذ - چه از روزگار پیش از اسلام و چه از دوران پس از اسلام، تا سده‌ی یازدهم هجری - از استان آذربایجان به دست نیامده که نشان دهد آذربایجانی‌ها ترک‌تبار یا ترک‌زبان بوده‌اند. نخستین منابعی که از رواج زبان ترکی در آذربایجان سخن می‌گویند، متعلق به سده‌ی یازدهم هجری و پس از آن‌اند، یعنی 300 سال پیش!! پان‌ترکیست‌های تجزیه‌طلبی که نیک می‌دانند بنای پوشالی عقاید نژادپرستانه‌ی‌شان بر «هیچ» استوار است، از ابتدای پیدایش فرقه‌ی شوم‌شان به دست شوروی و عثمانی، جز فحاشی و هتاکی و مظلوم‌نمایی، حربه‌ی دیگری برای دفاع از عقاید بی‌پایه‌ و پوچ‌شان نداشته‌اند و تاکنون، جز رسوایی و بی‌آبرویی بیش‌تر، بهره‌ای از تبلیغات ضدایرانی و تفرقه‌افکنانه‌ی خود نبرده‌اند.
ما یاوه‌هایی چون: «مردم آذربایجان از ابتدای تاریخ، ترک‌تبار و ترک‌زبان بوده‌اند» یا «ترک‌ها تمدنی هفت هزار ساله در این منطقه دارند» را - که پیوسته و شعارگونه در نوشته‌های نژادپرستان پان‌ترکیست تکرار می‌شود - زمانی مستند و قابل قبول می‌شمردیم که آن‌ها می‌توانستند فقط و فقط یک خط نوشته، بر سنگ یا کاغذ، از دوران پیش از سده‌ی یازدهم هجری ارائه کنند که نشان دهد پیش از این تاریخ، زبان یا تبار مردم آذربایجان ترکی بوده است. اما پان‌ترکیست‌ها در این زمینه آن چنان فقیر و تهی‌دست‌اند و بر چنان برهوت و کویری گام می‌زنند که اگر به هر ادعای دیگر آنان نیز چنین انگشت بگذاریم، همه‌ی سرمایه‌ها و نقشه‌های‌شان را بر باد داده‌ایم. با این حال، جالب است که این جماعت رسوا و بی‌ریشه، هنوز مدعی‌اند که صاحبان برترین و کهن‌ترین تمدن جها‌ن‌اند و دنیای قدیم و جدید یک‌سره از آنِ نژاد زرد و قوم ترک و مغول است!!!

+ نمونه‌ای دیگر از توضیح این جانب درباره‌ی روایت طبری را سرور گرامی آقای «بابایادگار» در مقاله‌ی خود ("سخنی کوتاه با پان‌ترک‌ها …")، مندرج در تارنمای جناب آقای «آرین اولادقباد»، نقل نموده‌اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

+ فردوسی و پیام شاهنامه (دکتر محمدامین ریاحی خویی).
+ زبان فارسی عامل اتحاد (پارمیس سعـدی).
+ خلیج همیشه فارس (سورنا گیلانی).
+ پورپیرار و اهوره مزدا (آرمان اولادقباد).

پیام‌های خوانندگان

داریوش کیانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ، ادیان و اساطیر ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :