فرهنگ ایران باستان
آرشیو وبلاگ
» چرا زبان فارسی مهم است؟ :: ۱۳٩٥/٥/٢
» جنایت‌های اغوزهای سلجوقی در ایران (۱) :: ۱۳٩٥/۱/۸
» اسکندر و مشروعیت پادشاهی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» ۲۱ آذر، روز رهایی آذربایجان :: ۱۳٩٤/٩/٢٢
» هخامنشیان و اساطیر ایران :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» گزارشی از همایشِ «ایران: نام، مردم، سرزمین» (بخش سوم) :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» پان‌ترکیسم، مسلک دروغ و فریب :: ۱۳٩٤/٤/۳۱
» ایرانیان، ملتی آگاه از ملت بودنشان :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» هَجَمه به هویت و ملیت ایرانی :: ۱۳٩٤/۳/٢
» تبلیغ علیه یگانگی ایرانیان :: ۱۳٩٤/٢/٦
» گزارشی از همایشِ «ایران: نام، مردم، سرزمین» (بخش دوم) :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» سال نو مبارک :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» گزارشی از همایشِ «ایران: نام، مردم، سرزمین» (بخش یکم) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» داعش و تخریب فرهنگ ایران در عراق :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۸
» ایرانیان، ملتی یگانه و یکپارچه :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» آذربایجان، مسکن جاودانه‌ی ایرانیان :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» بیست و یکم آذر، روز رهایی آذربایجان :: ۱۳٩۳/٩/٢۱
» ایران، عربستان و مسئله‌ی نفت :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» توهین‌های نژادپرستانه به ایرانیان آذری :: ۱۳٩۳/۸/٩
» مقاله‌دزدی، آفتی بزرگ در دنیای مجازی :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» زبان فارسی و نفوذ زبان ترکی :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» حضور میلیونی مغولستانی‌ها در آذربایجان! :: ۱۳٩۳/٦/۳
» پان‌ترکیسم، فرقه‌ای ضدایرانی، ضداسلامی و ضدولایی :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» کوراوغلو، فردی غیرآذری :: ۱۳٩۳/٤/٢٧
» هخامنشیان هم تُرک شدند؛ هورا ! :: ۱۳٩۳/٤/٩
» حکایت ما و اُغوزها :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» لطیفه‌های پان‌ترکیستی :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» فساد اخلاقی و انحراف جنسی زردپوستان :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» فضولی بغدادی: ستایشگر سلاطین جور عثمانی :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» جنایات زردپوستان در خراسان و کرمان (بخش دوم) :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» ده پند انوشیروان :: ۱۳٩۳/٢/۳
» جنایات زردپوستان مهاجم در خراسان و کرمان (بخش نخست) :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» از غائله‌ی آذربایجان تا واقعه‌ی اوکراین :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» کورش کبیر و پان‌ترکیسم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» کورش (عقل جهنمی)، داریوش (بی‌عقل) :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» دده قورقود، کتابی متأخر و جعلی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» بیست و یکم آذر، روز رهایی آذربایجان :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» قدمت ترکان در ایران :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» مراغه؛ نامی ترکی! :: ۱۳٩٢/٩/۸
» مزدک هم ترک‌تبار شد! :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» جنایات نژاد زرد در ایران :: ۱۳٩٢/۸/٦
» آذربایجان را از چنگ نژادپرستان و تجزیه‌طلبان نجات دهیم :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» ترکان در متون آشوری! :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» ترکان در ایران ساسانی؟ :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» کتابخانه آنلاین آذربایجان :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» بطلان ایدئولژی قوم گرایی :: ۱۳٩٢/٦/۸
» صفویان و عثمانیان (بخش نخست) :: ۱۳٩٢/۱/٧
» درگذشت آقای ثاقب‌فر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» کورش بزرگ و عوام‌زدگی تاریخی :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» وضعیت نشر در ایران: بیمار در حال احتضار :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» زبان مادری و میهن مادری :: ۱۳٩۱/٤/٦
» کتاب سازی در حوزه تاریخ :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» بار دیگر: مقاله دزدی در فضای اینترنت :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» اخلاق‌ستیزی در ویژه‌نامه‌ی خاتون ایران :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» دنیاى ناشناخته هخامنشیان :: ۱۳٩٠/٥/۸
» هخامنشیان: فرمانروایان زمین و دریا :: ۱۳٩٠/٥/۸
» چندوچون تاریخ‌نگاری و تاریخ‌پژوهی در گفت‌وگو با داریوش احمدی :: ۱۳٩٠/٥/٤
» نظامی گنجوی، سخنور بزرگ پارسی :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» بازار داغ مصادره مفاخر ایران :: ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
» رخنه تجزیه‌طلبان به رسانه ملی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٤
» چشم طمع دولت جدید عراق به اراضی ایران :: ۱۳۸٦/۱٠/٧
» تلاش امارات برای تصاحب بادگیرهای یزد :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
» 21 آذر: سال‌روز آزادی آذربایجان :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
» امارات هم مدعی ابن سينا شد :: ۱۳۸٦/٩/۱٩
» كاوش‌های جديد باستانشناسی در دروازه شهر تاريخی پاسارگاد :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
» زندگى‌نامه‌ مولانا جلال الدين بلخي :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» ادعا جديد تركيه براي تصاحب شمس تبريز :: ۱۳۸٦/۸/٧
» كشف بقاياى سومين ديوار بزرگ تاريخى جهان در درياي مازندران :: ۱۳۸٦/۸/۱
» يادداشت هفته (۱۶) :: ۱۳۸٦/٧/۱۸
» يادداشت‌هاى هفته (15) :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» پایان جهان و ظهور موعود در ادیان ایران باستان :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
» اران در منظومه حکیم زجّاجى :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
» يادداشت‌هاى هفته (13) :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
» يادداشت‌هاى هفته (12) :: ۱۳۸٦/٢/٢
» يادداشت‌هاى هفته (11) :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
» يادداشت‌هاى هفته (10) :: ۱۳۸٦/۱/۱٢
» يادداشت‌هاى هفته (9) :: ۱۳۸٦/۱/٥
» يادداشت‌هاى هفته (8): فيلم 300 :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٧
» یادداشت‌هاى هفته (7) :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
» یادداشت‌هاى هفته (6) :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
» يادداشت‌هاى هفته (5) :: ۱۳۸٥/۱٢/٦
» يادداشت‌هاى هفته (4) :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
» يادداشت‌هاى هفته (3) :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٢
» يادداشت‌هاى هفته (2) :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٥
» يادداشت‌هاى هفته (1) :: ۱۳۸٥/۱۱/۸
» يادداشت‌های هفته (۰) :: ۱۳۸٥/۱۱/۱
» کتاب قوم آریا :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
» داريوش، شاه آذربايجان :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
» مردم فارس در سده‌ى چهارم قمرى :: ۱۳۸٥/٩/۸
» آندراگوراس، فرماندار پارت و گرگان :: ۱۳۸٥/۸/٢٥
» درخت خرما در ايران باستان :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
» زبان‌هاى ايراني قفقاز – 3 :: ۱۳۸٥/۸/٧
» زبان‌هاى ايرانى قفقاز – 2 :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
» زبان‌هاى ايرانى قفقاز - 1 :: ۱۳۸٥/٧/۱٩
» دوقوز خاتون، همسر هولاگو :: ۱۳۸٥/٧/۸
» زبان سكايى در آسياى مركزى :: ۱۳۸٥/٧/۱
» گنج‌نامه‌ي همدان :: ۱۳۸٥/٦/٢٥
» توماس هايد، شرق‌شناس پيش‌رو :: ۱۳۸٥/٦/۱٧
» صخره‌نگاري‌هاي باستاني داراب :: ۱۳۸٥/٥/۳٠
» هزاره‌هاى پرشکوه :: ۱۳۸٥/٥/٢۳
» تاریخچه‌ى ترکان :: ۱۳۸٥/٥/٩
» گرگين، پهلوان حماسي ايران :: ۱۳۸٥/٥/٢
» خط اوستايي :: ۱۳۸٥/٤/٢٥
» ايغورها :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
» جزيره‌ي قشم در عصر ساساني :: ۱۳۸٥/٤/۱۱
» زبان بلخی :: ۱۳۸٥/٤/۳
» لقب انوشه روان :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» جمهوری قره‌باغ و لاف‌زنی پان‌ترکان :: ۱۳۸٥/۳/٢٠
» شعارهای تجزیه‌طلبان در اغتشاشات اخیر شمال غرب ایران :: ۱۳۸٥/۳/۱۳
» سوسک‌ها و پان‌ترک‌ها :: ۱۳۸٥/۳/٦
» هنر و معماری ایران در عصر داریوش بزرگ – بخش دوم :: ۱۳۸٥/٢/۳۱
» خط و زبان سغدی :: ۱۳۸٥/٢/٢٢
» پورپيرار به روايت رهبر حزب توده :: ۱۳۸٥/٢/۸
» هنر و معماری ایران در عصر داریوش بزرگ – بخش یکم :: ۱۳۸٥/٢/٢
» نبرد دوازده رخ :: ۱۳۸٥/۱/٢٦
» قوم مانا :: ۱۳۸٥/۱/٢٠
» چمروش، پرنده‌ی اسطوره‌ای :: ۱۳۸٥/۱/۱٢
» شادباش‌گويي نوروز در ايران كهن :: ۱۳۸٥/۱/۸
» نقدى بر مقاله‌ى حاجي فيروز :: ۱۳۸٥/۱/٥
» حاجي فيروز :: ۱۳۸٥/۱/۱
» نام ایرانى باستان ارتمبارس :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٧
» ارسس، پادشاه هخامنشی :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٠
» ارتیستون، دختر کورش :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٦
» هرمزد یکم، شاهنشاه ساسانی :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
» آریابیگنس، پسر داریوش بزرگ :: ۱۳۸٤/۱٢/٩
» اربایه: عربستان عصر هخامنشی :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
» گاهشماری در عصر هخامنشی :: ۱۳۸٤/۱٢/٢
» ابو لؤلؤ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٩
» دریاچه‌ی هامون در ادبیات و اساطیر ایران :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٢
» هرمزان، سردار سپاه ساسانی :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٥
» حاجی واشنگتن، نخستین سفیر ایران در امریکا :: ۱۳۸٤/۱۱/٩
» تخت جمشید و اسکندر مقدونی :: ۱۳۸٤/۱۱/۱
» گستهم، پهلوان حماسی ایران :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٦
» قوم کردوخی :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٧
» عیلام در عصر هخامنشی :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٠
» سرزمین انشان (بخش سوم و آخر) :: ۱۳۸٤/۱٠/۳
» سرزمین انشان (بخش دوم) :: ۱۳۸٤/٩/٢٦
» سرزمین انشان (بخش نخست) :: ۱۳۸٤/٩/۱٩
» گشسپ بانو :: ۱۳۸٤/٩/۱۳
» آبتین :: ۱۳۸٤/٩/٥
» اندیمانکاران سردار، یک لقب ساسانی :: ۱۳۸٤/٩/۱
» پیدایش و گسترش آریاییان :: ۱۳۸٤/۸/٢۳
» گژدهم و گردآفرید :: ۱۳۸٤/۸/۱۸
» آزاد فیروز :: ۱۳۸٤/۸/۱٠
» آیین گشسپ :: ۱۳۸٤/۸/٢
» بطلان ایدئولژی قوم گرایی :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
» انوشوان‎ شاه افسانه‌ای ارمنیان :: ۱۳۸٤/٧/۳
» بهمن جادویه، سردار سپاه ساسانی :: ۱۳۸٤/٦/٢٦
» از زبان کورش :: ۱۳۸٤/٦/۱٩
» ابوحفص سغدی؛ شاعر پیش‌رو فارسی :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
» ابروکومس :: ۱۳۸٤/٦/٦
» قوم بزگوش :: ۱۳۸٤/٥/٢٦
» دیوگنس لائرتیوس و دین زرتشت :: ۱۳۸٤/٥/۱٩
» بهرام پژدو، شاعر زرتشتی :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
» پاسخی بر واپسین ترک‌تازی مقلدان پورپیرار :: ۱۳۸٤/٥/۳
» اسحاق ترک؛ شورش‌گری علیه سلطه‌ی اعراب :: ۱۳۸٤/٤/٢٩
» بیدرفش جادو :: ۱۳۸٤/٤/٢۱
» بامشاد؛ خنیاگر عصر ساسانی :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» اشکبوس :: ۱۳۸٤/٤/۱۱
» آدورباد ایمیدان، نویسنده‌ی کتاب دین‌کرد :: ۱۳۸٤/٤/۱
» آیین نامزدی در میان زرتشتیان :: ۱۳۸٤/۳/٢٦
» بازشناسی اصطلاح گبر :: ۱۳۸٤/۳/۱۸
» آدور نرسه؛ شاهزاده‌ی ساسانی :: ۱۳۸٤/۳/۱٢
» آیین‌نامگ، متنی از عصر ساسانی :: ۱۳۸٤/۳/۳
» آدورباد مهرسپندان :: ۱۳۸٤/٢/٢٢
» حمزة بن آذرک؛ شورشگری علیه سلطه‌ی اعراب :: ۱۳۸٤/٢/۱٤
» تاریخچه‌ی اهواز :: ۱۳۸٤/٢/٤
» تمدن‌های حسنلو و مارلیک :: ۱۳۸٤/۱/٢٦
» خاستگاه هفته :: ۱۳۸٤/۱/٢٠
» جشن نوروز در میان کردها :: ۱۳۸٤/۱/۱۱
» هفت سين :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٩
» چهارشنبه سوري؛ آيين‌ها و ريشه‌ها :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٥
» آزاد، یک طبقه‌ی اشرافی ایرانی :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۱
» حنظله‌ی بادغیسی؛ شاعر پیش‌رو فارسی :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۸
» همای چهرزاد :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
» فارس در عصر سلوكي و اشكاني :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٩
» زرتشتيان دمشق :: ۱۳۸۳/۱۱/٢۱
» دادستان، يك اصطلاح حقوقي زرتشتي :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٠
» اصطلاحات ديني ايراني در آسياي مركزي :: ۱۳۸۳/۱۱/۱
» تيره‌ي گوران :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٢
» ساسانیان و پان ترکیسم :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٥
» مانی به روایت یعقوبی :: ۱۳۸۳/۱٠/۸
» گویش اردستانی :: ۱۳۸۳/٩/٢٧
» فارس‌نامه‌ي ابن بلخي :: ۱۳۸۳/٩/۱٧
» عناصر طبیعی در دین مانی :: ۱۳۸۳/٩/۱٠
» دين ماني :: ۱۳۸۳/٩/۳
» سرزمین ماد :: ۱۳۸۳/۸/٢٦
» اردشير پاپكان :: ۱۳۸۳/۸/۱٩
» كتيبه‌هاي پارسي ميانه :: ۱۳۸۳/۸/۱٢
» كتيبه‌هاي پارسي باستان :: ۱۳۸۳/۸/٥
» دوازده قرن شکوه :: ۱۳۸۳/۸/۱
» کتیبه شناسی ایران باستان :: ۱۳۸۳/٧/٢٤
» طبقه‌ي بزرگان در عصر ساساني :: ۱۳۸۳/٧/٢۱
» اسطوره‌ي آفرينش در دين ماني :: ۱۳۸۳/٧/۱٧
» انجيل ماني :: ۱۳۸۳/٧/۱۱
» الواح عیلامی تخت جمشید :: ۱۳۸۳/٧/۸
» سنگ‌نبشته‌ی آرامگاه داریوش :: ۱۳۸۳/٧/٤
» داریوش و مدیریت امپراتوری :: ۱۳۸۳/٧/۱
» تاریخ نخستین مغول :: ۱۳۸۳/٦/٢۸
» سنگ‌نبشته‌ي شاپور در حاجي آباد :: ۱۳۸۳/٦/٢۸
» زبان عیلامی :: ۱۳۸۳/٦/٢۸
» شگفتي‌هاي خسرو پرويز :: ۱۳۸۳/٦/۱٧
» سرزمين پارت :: ۱۳۸۳/٦/۱۳
» هردوت و پارس‌ها :: ۱۳۸۳/٦/۱٠
» باغ در ایران باستان :: ۱۳۸۳/٦/٦
» زبان پارتي :: ۱۳۸۳/٦/۳
» گويش اورماني :: ۱۳۸۳/٥/۳۱
» شاهنشاهی هخامنشی (2) :: ۱۳۸۳/٥/٢٧
» شاهنشاهی هخامنشی (1) :: ۱۳۸۳/٥/٢۳
» پاسارگاد :: ۱۳۸۳/٥/٢٠
» از زبان کورش :: ۱۳۸۳/٥/۱٧
» داریوش کبیر و پورپیرار :: ۱۳۸۳/٥/۱٤
» فرهنگ و زبان سومری :: ۱۳۸۳/٥/٩
» پاسخی به پان‌ترک‌ها –3 :: ۱۳۸۳/٥/٦
» زرتشت و پان‌عربیسم :: ۱۳۸۳/٥/٢
» تاريخ آموزش و پرورش درايران باستان –3 :: ۱۳۸۳/٤/۳٠
» خاستگاه خط پارسی باستان :: ۱۳۸۳/٤/٢۳
» تاريخ آموزش و پرورش درايران باستان –2 :: ۱۳۸۳/٤/۱٩
» گویش انارکی :: ۱۳۸۳/٤/۱٦
» تاريخ آموزش و پرورش درايران باستان -1 :: ۱۳۸۳/٤/۱۳
» آذربايجان به روايت استرابو :: ۱۳۸۳/٤/٩
» افسانه‌ی یهودی هامان :: ۱۳۸۳/٤/٥
» تاریخ نخستین ِ اشکانیان :: ۱۳۸۳/٤/٢
» گویش به‌دینان :: ۱۳۸۳/۳/٢٩
» آسياي مركزي و همسايگان‌اش :: ۱۳۸۳/۳/٢٦
» اير = آريايي :: ۱۳۸۳/۳/٢٢
» سازمان دربار هخامنشيان :: ۱۳۸۳/۳/۱٩
» سنگ‌نبشته‌ي داريوش در شوش :: ۱۳۸۳/۳/۱٥
» مفهوم آب در فرهنگ ايران باستان :: ۱۳۸۳/۳/۱٢
» بي‌بي شهربانو :: ۱۳۸۳/۳/۸
» اسب در اوستا :: ۱۳۸۳/۳/٥
» قوم كاسپين :: ۱۳۸۳/۳/٢
» امپراتوري داريوش :: ۱۳۸۳/٢/٢٩
» آخرت شناسي در گاثاها :: ۱۳۸۳/٢/٢٦
» استان فارس در عصر ساساني :: ۱۳۸۳/٢/٢٢
» درياي اسطوره‌اي فراخ‌كرد :: ۱۳۸۳/٢/۱۸
» آموزش و پرورش در عصر هخامنشي :: ۱۳۸۳/٢/۱٥
» اشکانیان و پان‌ترکیسم :: ۱۳۸۳/٢/۱٢
» حكمت و حكومت از زبان داريوش :: ۱۳۸۳/٢/۸
» اندرز خسرو كوادان :: ۱۳۸۳/٢/٤
» قبيله‌ي گرمن :: ۱۳۸۳/٢/۱
» پی‌آمدهای خویدوده! :: ۱۳۸۳/۱/۳۱
» خویدوده؛ فریضه‌ای زرتشتی :: ۱۳۸۳/۱/٢۸
» نام همدان :: ۱۳۸۳/۱/٢٥
» يادمان‌هاي باستاني استان فارس :: ۱۳۸۳/۱/٢۱
» قلعه‌ی بذ؛ پایگاه بابک :: ۱۳۸۳/۱/۱۸
» بازرگاني در عصر هخامنشي :: ۱۳۸۳/۱/۱٤
» از حماسه‌ي ملي تا فردوسي :: ۱۳۸۳/۱/۱۱
» زبان‌هاي ايراني ميانه –3 :: ۱۳۸۳/۱/٧
» زبان‌هاي ايراني ميانه –2 :: ۱۳۸۳/۱/٤
» زبان‌هاي ايراني ميانه -1 :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٩
» زبان پارسي باستان :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٦
» نگاهي به فرهنگ آندرونوو :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٢
» مفهوم قانون در عصر هخامنشي :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٩
» سكه و ضرب سكه در عصر اشكاني :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٥
» شهرسازي در عصر ساساني :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٢
» قوم آسياني :: ۱۳۸٢/۱٢/۸
» القاب شاهان هخامنشي :: ۱۳۸٢/۱٢/٥
» كتاب اعمال اناهيد :: ۱۳۸٢/۱٢/۱
» تأثيرات فرهنگي ايران بر ارمنستان :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۸
» قله‌ي مقدس دايتي :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٤
» تأثيرات فرهنگي مصر بر ايران باستان :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۱
» زبان دري :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٧
» رقص در ايران باستان :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٤
» دعاي مقدس اهونور :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٠
» بلخ در عصر هخامنشي :: ۱۳۸٢/۱۱/٧
» آمازون‌ها :: ۱۳۸٢/۱۱/۳
» رود مقدس دايتيا :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٦
» هديه دادن در عصر هخامنشي :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۳
» دين زرتشت در چين :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٩
» آسياي ميانه در عصر هخامنشي :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٦
» آتورپات، بنیان‌گذار آذربایجان :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٢
» داريوش دوم هخامنشي :: ۱۳۸٢/۱٠/٩
» كتاب ارژنگ :: ۱۳۸٢/۱٠/٥
» آذربایجان در عصر ساسانیان :: ۱۳۸٢/۱٠/٢
» بازشناسي اصطلاح «عجم» :: ۱۳۸٢/٩/٢۸
» ارمنستان در عصر هخامنشي :: ۱۳۸٢/٩/٢٥
» پايتخت‌هاي ايران پيش از اسلام :: ۱۳۸٢/٩/٢۱
» نظام شهروندي در عصر هخامنشي :: ۱۳۸٢/٩/۱۸
» درفش كاويان :: ۱۳۸٢/٩/۱٦
» ايران و ايران‌شهر :: ۱۳۸٢/٩/۱۱
» توانايي زبان فارسي در معادل‌سازي :: ۱۳۸٢/٩/٧
» آذربایجان در عصر هخامنشیان و سلوکیان :: ۱۳۸٢/٩/٤
» ارتش در عصر اوستايي :: ۱۳۸٢/۸/۳٠
» پی‌آمدهای حمله‌ی مغول به ایران :: ۱۳۸٢/۸/٢٧
» شاه- بانوان ايران :: ۱۳۸٢/۸/٢۳
» زبان ایرانی آذری :: ۱۳۸٢/۸/٢٠
» خاستگاه اشکانیان :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
» زبان‌فارسی؛ عامل وحدت ایران :: ۱۳۸٢/۸/۱۱
» استوانه‌ي كورش -1 :: ۱۳۸٢/۸/٦
» واژه‌شناسي باغ :: ۱۳۸٢/۸/٢
» انیران :: ۱۳۸٢/٧/٢٩
» پاسخی به پان‌ترک‌ها –2 :: ۱۳۸٢/٧/٢٥
» هخامنش :: ۱۳۸٢/٧/٢٢
» پاسخی به پان‌ترک‌ها –1 :: ۱۳۸٢/٧/۱۸
» مادها و پان‌ترکیسم :: ۱۳۸٢/٧/۱٥
» خط و الفبا در ایران :: ۱۳۸٢/٧/۱۱
» قبایل پاسارگاد و اسگرتی :: ۱۳۸٢/٧/۸
» عکس هفته :: ۱۳۸٢/٧/٤
» عارف قزوینی و پان‌ترکیسم :: ۱۳۸٢/٧/۱
» ایالت‌های شاهنشاهی هخامنشی :: ۱۳۸٢/٦/٢٥
» تزیینات کاخ‌های هخامنشی :: ۱۳۸٢/٦/۱۸
» کورش، افتخار ایران :: ۱۳۸٢/٦/۱۱
» برگزیدگان عجم :: ۱۳۸٢/٦/٤
» تمدن عیلام :: ۱۳۸٢/٥/٢۸
» آرش کمان‌گیر :: ۱۳۸٢/٥/٢۱
» جشن‌های ایرانیان :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
» موعود شناسی در دین زرتشت :: ۱۳۸٢/٥/٧
» شاپور؛ شاهنشاه ایران و انیران :: ۱۳۸٢/٤/۳۱
» ادبیات پیش‌گویانه‌ی زرتشتی :: ۱۳۸٢/٤/٢٤
» ایرانویج :: ۱۳۸٢/٤/۱٧
» شاه‌جنگ ایران و روم :: ۱۳۸٢/٤/۱٠
» مادها و پارس‌ها :: ۱۳۸٢/٤/۳
» ریشه‌شناسی چند نام ایرانی :: ۱۳۸٢/۳/٢٧
» شاهان اسطوره‌ای ایران (۲) :: ۱۳۸٢/۳/٢٠
» کارنامه‌ی ننگین ناصر پورپیرار :: ۱۳۸٢/۳/۱۳
» شاهان اسطوره‌ای ایران (۱) :: ۱۳۸٢/۳/٦
» ریشه‌های ادبیات رزمی و بزمی در عصر اشکانیان :: ۱۳۸٢/٢/۳٠
» مانی؛ پیام‌آور نور :: ۱۳۸٢/٢/٢۳
» معمای بردیا :: ۱۳۸٢/٢/۱٦
» خویشاوندی زبان‌های ایرانی و اروپایی :: ۱۳۸٢/٢/٩
» اسطوره‌ی آفرینش در آیین زروان :: ۱۳۸٢/٢/٢
» کورش کبیر (بخش دوم) :: ۱۳۸٢/۱/٢٦
» کورش کبیر (بخش نخست) :: ۱۳۸٢/۱/۱٩
» سرودهای زرتشت :: ۱۳۸٢/۱/۱٢
» قوم آریایی :: ۱۳۸٢/۱/٥
» ره‌یافت‌هایی به دین زرتشت (بخش دوم) :: ۱۳۸۱/۱٢/٢۸
» گزیده‌هایی از سنگ‌نوشته‌ی داریوش در بیستون :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٠
» ره‌یافت‌هایی به دین زرتشت (بخش نخست) :: ۱۳۸۱/۱٢/۱۳
» بحران احساس‌گرایی در مطالعات تاریخی و دینی :: ۱۳۸۱/۱٢/٦
» جایگاه اسکندر مقدونی در تاریخ ایران :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٩
» راه‌های تحقق توسعه‌ی فرهنگی :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٢
» واپسین گفتار داریوش بزرگ هخامنشی :: ۱۳۸۱/۳/٢٥
» توسعه‌ی فرهنگی، ضرورتی برای جوامع شرقی :: ۱۳۸۱/۳/٢٤
» پیش‌گفتار :: ۱۳۸۱/۳/٢۳
» نیاکان هخامنشی ما :: ۱۳۸۱/۳/٢۳
داریوش کیانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ، ادیان و اساطیر ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :