فرهنگ ایران باستان
آرشیو وبلاگ
نویسنده: داریوش کیانی - ۱۳۸٦/٥/۱٤

 

پایان جهان و ظهور موعود در ادیان ایران باستان
نوشته‌ى داریوش احمدى


ناشر: جوانه توس
شمارگان: 1000
تاریخ چاپ: 1386

فهرست مطالب:
1) فرجام‌شناسی و موعودباوری در دین زرتشتی
- کلیات
- جاماسپ‌نامه
- نشانه‌های زادن منجی
2) فرجام‌شناسی و موعودباوری در دین مانی
- کلیات
- سرودی درباره دومین ظهور عیسا
- پایان جهان به روایت شاپورگان

بخشی از پیشگفتار کتاب
در اولین بخش از کتاب حاضر، نخستْ ریشه‌ها، ابعاد و چندوچون باورها و سنت‌های زرتشتی درباره‌ی ظهور منجی، رستاخیز و پایان جهان به‌طورکلی بررسی و تحلیل شده و در ادامه برگردان فارسی جاماسپ‌نامه و یک قطعه‌ی فرجام‌شناختی زرتشتی دیگر، به همراه یادداشت‌های وابسته، ارائه گردیده است.
در بخش دوم، نخست بنیان‌ها و ماهیت باورهای فرجام‌شناختی و موعودشناختی مانوی شرح گردیده و سپس، برگردان فارسی یک سرود فرجام‌شناختی مانوی، به همراه گزیده‌ای از کتاب شاپورگان مانی و یادداشت‌های مربوط بدان‌ها، ارائه شده است.
هدف نویسنده از نگارش این کتاب، طرح و پردازش نظریات شخصی و بدیع درباره‌ی اصول و مبانی باورهای موعودشناختی زرتشتی و مانوی و شرح و بسط آن در قالب کتاب حاضر نبوده است، بلکه قصد وی، در وهله‌ی نخست، شرح و بیان رَوِشمند آموزه‌های این دو دین ایرانی درباره‌ی پایان جهان و ظهور موعود، بر مبنای متون اصلی آنان و نیز نشان دادن وجوه همگرایی و واگرایی آرای مانوی و زرتشتی در این زمینه بوده است. از سوی دیگر، نویسنده کوشیده است نام‌ها و اصطلاحات و نکات دینی، اسطوره‌ای، تاریخی و ... مندرج در متون نقل‌شده‌ی زرتشتی و مانوی را در قالب یادداشت‌هایی تک‌نگاشتی (monographical) تحلیل و توصیف کند و اطلاعات جامع و سودمند و غالباً نویافته‌ای را در ضمن آن‌ها به خوانندگان ارائه دهد و تا جای ممکن، در این موارد نیز وجوه همگرایی و واگرایی آرای زرتشتی و مانوی را نشان دهد.

مرکز فروش: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، پلاک 1، انتشارات توس، تلفن 66461007

داریوش کیانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ، ادیان و اساطیر ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :